Wayyaaneen Wareegamuu Barataa Tarreessaa Safaraan Wal Qabatee Barattooti Yuuniversitiilee Adda Addaa Barnootaa Dhaabaa Jiraachuun Beekame.

Source: Wayyaaneen Wareegamuu Barataa Tarreessaa Safaraan Wal Qabatee Barattooti Yuuniversitiilee Adda Addaa Barnootaa Dhaabaa Jiraachuun Beekame.

Advertisements

Goototni Qeerroon, Barattootni Oromoo Yuniversitii MATTUU Warraaqsaa FDG Jabeessuun Itti Fufan, Mootummaan Wayyaanee Humna Waraanaa Guddaa Mooraa Yuunivarsiitiitti Olgalchee Barattoota Reebaa Jira.

QEERROO

Caamsaa 27,2015 Mattuu

IMG_20150507_150925-1Goototni Barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu Warraqsaa FDG jabeessuun itti fufan, Waraannii mootummaa Wayyaanee Mooraa Yuunivarsiitii Mattuu seenee barattoota goolaa jira. Barattootni Mooraa Yuunibarsiitii gadi lakkisuun gara uummaata magaalaa Mattuu fi naannawaa Yuunivarsiitii mattuutti makaman, Waraannii guddaan mootummaan Wayyaanee barattoota irratti bobbaase mooraa Yuunibarsiitii mattuu irratti waraana banuun dhukaasa gurguddatu dhaga’ama jira. meeshaa gaazii summaa’aa nama boosisuu barattoota irratti dhukaasuun barattoota hedduu ukkamsuun hidhaatti guuraa jiru, barattootni Oromoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa karaa nagaa fi dimookiraasii waan gaafataniif hedduun reebamani, hedduun hidhaatti ukkanfamaa jiru.

Goototni barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu guyyaa har’aa kanas warraaqsaa FDG kaleessa galgala eegalaan jabeessuun waraana wayyaanee dura dhaabbatan. Waranni Wayyaanee baay’ina barattoota Yuunivarsiitii Mattuu ol ta’uu mooraa Yuunibarsiitichaa waan seeneef barattootni iyya guddaa kaasuun mooraa gadhiisanii gara uummata Magaalaa Mattuu fi naannoo Yuunibarsiitii Mattuutti makatan. Waranni Wayyaanee immoo mooraa Yuunibarsiitii to’achuun mooraa Yuunibarsiitii mattuu dirree liinjii waraanaa fakkeesse goolii uumee jira.

View original post

Ibsa Ejjennoo: Walgayii Hawwaasa Oromoo Konyaa Kaaba Noorweey

OromiaTimes

Ibsa Ejjennoo: Walgayii Hawwaasa Oromoo Konyaa Kaaba Noorwee

Hawaasa 1

Hawaasni konyaa kaaba Norway  guyyaa hara’aa, Bittooteessa 07/03/2015 walgayyii miseensonni fi deggertooni ABO magaalaa harstad itti  geggeeffatanii dararaa fi dhiittaa mirga dhala nama daangaa hinqabne  Mootummaa abbaa irree wayaanee Uummata Oromoorra ga’aa jiru  bal’inaan irratti mariyataniiru.

Walgayii kanarrattis  gafatamaa ABO Konya kaaba Norway obbo Challa kalibessa haala yeroo irratti  hawaasa walgayicha irratti  hirmaateef haasaa bal’aa godhaniiru . Akasumas  miseensi Gumii sabaa fi  abbaan jaarmiyaa ABO Godiina awurooppa, jal ,Jireeyaa Guddataa toora Skype irratti  hirmaattota walgaichaaf  haasaa bal’aa godhniiru. dabalataanis hirmaatoota wal gahii irraa haasawa bal’aan godhameraa.

Hawaasa 2

Xumura irrattis hirmaattotni walgayii  kanaa ibsa ejjennoo  armaan gadii baafatani walgayyii guyyaa har’aa raawwataniiru.

Ibsa ejjennoo:

  1. Nuti hawwaasni Oromoo kaaba Noorwee, miseensotni fi deggertootni ABO magaalaa Harstad irratti walgahuudhaan dararaa mootummaan abbaa irree Wayyaanee uummata keenya irra geessisaa jiru itti dirmannee waan danda’amu hundaan uummata keenya cinaa dhaabbachuuf waadaa nigalla.
  2. Master Pilaanii “Addis Ababa” mootummaan abbaa…

View original post 103 more words

Warraaqis Bilisummaa Barsiisotaa fi Barattoota Oromoon Eegale Itti Fufuun Wallagga Qeelloo Keessatti Torbaan Lamaaf Itti Fufe,Hojjettootii fi Barattooti 30 Olis Hidhaman.

QEERROO

Bitootessa 19,2015 Gabaasa Qeerroo Ebantuu 

DIDDAA 2Because I am OromoFincilli Diddaa Gabrummaa Guraandhala 27 irraa eegalee hanga Guyyaa har`aa Bitootessa 19,2015 tti itti fufee jira.

Diddaan Bitootessa 18-19 ,2015 deemeen  magaalaa fi manneen barnootaa irratti alaabaan ABO bakka bakkatti maxxanfamuu fi fannifamuun wal qabatee uumannii fi barattooti gamtaan ka’uun FDG magaala guutuu keessatti gaggeefamaa jira. Haalli kun gara malee kan isa rifachiisee fi naasise mootummaan Wayyaanee loltoota isaa magaalaa Naqamtee fi bakka adda addaa irraa gara sanatti bobbaasuun hojjettoota mootummaa fi barattoota sadarlaa 2ffaa baratan hedduu mana hidhaa hin beekamnetti funaanee geessee jira. Haga ammaatti Barsiisotaa fi barattoota 30 ol hidhaman keessaa hammi tokko maqaan isaanii:-

Barsiisoti hidhaman

  1. Warquu Tarrafaa Barsiisaa  mana barumsaa Qeelloo
  2. Taammiruu  Hinsarmuu Barsiisaa mana  barumsaa Qeelloo
  3. Tashoomaa asaffaa Barsiisaa mana  barumsaa Qeelloo

Barattooti mana marumsaa sadarkaa 2ffaa Qeelloo irraa hidhaman

  1. Biqilaa Raggaasaa barataa Kutaa 10ffaa mana  barumsaa Qeelloo
  2. Lateeraa Gammachuu barataa Kutaa 10ffaa mana barumsaa Qeelloo
  3. Gumuzee  Galataa barataa Yuunversiitii…

View original post 102 more words

This WordPress.com site is the bee's knees